Decentralisaties

De professie of het proces

Download
2017
ISBN 978-90-5830-845-0
34 pag. €10,50

De zoekende praktijk van de ambtenaar 3.0

In de digitale, diverse netwerksamenleving is de overheid niet minder belangrijk, maar haar functie is wel veranderd. Dat heeft consequenties voor de ambtenaar. Die moet laveren tussen vakmanschap en procesmanagement. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht de nieuwe rol van de ambtenaar. Hoe geeft de moderne ambtenaar vorm aan zijn vak?

We deden onderzoek naar de rol van de ambtenaar binnen vijf innovatieve projecten: ‘stadsgesprekken rond energie’ in Utrecht, ‘veilig uitgaan’ op het Rembrandtplein, ‘de organisatie van sociale wijkteams’ in Eindhoven, ‘verbindend werken’ in Bronckhorst en ‘de besluitvorming over de Waalkade’ in Nijmegen. Hoe geven ambtenaren rond deze projecten vorm aan de nieuwe manier van besturen? En welke knelpunten komen ze daarbij tegen?