Diversiteit

Bezorgdheid en veerkracht

Ron van Wonderen
Maaike van Kapel

Download via www.kis.nl

2017
ISBN 978-90-5830-857-3
107 pag.

Nederlanders over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving

In het integratiedebat hoor je vaak scherpe meningen over vluchtelingen of mensen met een migratieachtergrond, zowel voor als tegen. Maar als je mensen er gericht naar vraagt, blijken ze genuanceerder te denken dan het debat doet vermoeden.

We spraken uitgebreid met 70 Nederlanders over hun idee├źn, beelden, gevoelens en persoonlijke ervaringen (narratieven) rond mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond dan zij zelf. Het rapport biedt een overzicht van en inzicht in breed gedeelde zorgen, maar toont ook optimisme en veerkracht om met verschillen om te kunnen gaan. De resultaten worden toegelicht door een groot aantal citaten.
Dit onderzoek biedt verschillende aanknopingspunten voor overheden, professionals, maatschappelijke organisaties, politiek en media om de bezorgdheid over de diverse samenleving onder Nederlanders te herkennen en te duiden, om effectiever contact te leggen en beter met hen hierover te kunnen communiceren.