Diversiteit

Bereik en ondersteuning van moeilijk bereikbare ouders en jeugd

Marjolijn Distelbrink
Roel van Goor

Met medewerking van
Pauline Naber
Trees Pels

Download
2017
ISBN 978-90-7781-257-0
40 pag.

Een gereedschapskist voor opleiding en werkveld.
Een inventarisatie vanuit Academische Werkplaatsen Jeugd uit Amsterdam, Rotterdam, Noordelijk Zuid-Holland en Twente.

Samen met Hogeschool InHolland ontwikkelde het Verwey-Jonker Instituut een gereedschapskist met een overzicht van kennis en instrumenten rond de hulp aan gezinnen die ver af staan van opvoedondersteuning. Dit zijn bijvoorbeeld gezinnen met een migratieachtergrond. De kennis en instrumenten zijn ontwikkeld in 4 Academische Werkplaatsen Jeugd. Deze werkplaatsen, gefinancierd door ZonMw, zijn zes jaar geleden opgezet om kennis voor de jeugdsector te ontwikkelen.

Door de kennis te testen in pilots, hebben we deze praktisch bruikbaar gemaakt voor het hoger onderwijs en het werkveld (wijkteams jeugd, CJG's, enzovoort). In het overzicht staan verwijzingen naar waar de workshops, kennis en instrumenten te vinden zijn. De contactgegevens van onderzoekers die ze ontwikkeld hebben, staan ook in de gereedschapskist. Wie mogelijkheden ziet voor zijn gemeente, wijkteam of onderwijsinstelling, kan via deze gegevens contact opnemen.