Buurten

Zorgen over wonen

Freek de Meere
Wouter Rohde

Download
2016
21 pag.

Handelingskader ten behoeve van kwetsbare groepen op de woningmarkt

Veel mensen zoeken woonruimte. Niet om zich te verbeteren maar omdat hun woning niet geschikt is of omdat ze nu géén woonruimte hebben. Ze doen een beroep op een afnemend aandeel vrijkomende woningen want de mutatiegraad van woningen in Nederland is lager dan ooit. De extramuralisering van de GGZ en het beschermd wonen komt daar nog bij. Dit zal gaan leiden tot meer personen die met enige of veel begeleiding aan huis in de wijk gehuisvest gaan worden. En dit gebeurt sowieso al vanwege de vergrijzing van de huurderspopulatie van corporaties. In dit advies schetsen we een handelingskader voor woningcorporaties, zorginstellingen en gemeente om mensen met een beperkte eigen regelkracht woonruimte te helpen vinden.