Jeugd

Uit de schulp door onderwijs in een topsportomgeving

Niels Hermens
Vita Los
Claire Aussems

Met medewerking van:
Majone Steketee
A. Jansma
S. Dickie
M. Ketelaars
M. van de Heg

Download
2016
ISBN 978-905830-711-8
pag. € 9,50

Drie jaar onderzoek bij Playing for Success Rotterdam

Playing for Success Rotterdam is een naschools programma voor basisschoolleerlingen uit de bovenbouw die weinig zelfvertrouwen hebben, erg verlegen zijn of het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. Deze kinderen hebben een grotere kans om onder hun niveau te presteren. Playing for Success wil dan ook de ontwikkeling van hun ‘soft skills’ stimuleren en hun schoolprestaties verbeteren. In topsportomgevingen bij Excelsior, Rotterdam Basketbal en Feyenoord wordt gewerkt aan persoonlijke leerdoelen, zoals beter leren samenwerken. Wij brachten op basis van driejarig onderzoek de opbrengsten van dit programma in kaart. Deze rapportage beschrijft de werkwijze van Playing for Success Rotterdam, de ervaringen van betrokken ouders en leerkrachten en de effecten op de ‘soft skills’ en de schoolprestaties van de betrokken leerlingen.