Diversiteit

Toekomstagenda EU-migranten in gemeenten

Marjan de Gruijter
Betty Noordhuizen
Inge Razenberg
Bora Avrić
Oka Storms

Download
2015
ISBN 978-90-5830-705-7

In de afgelopen tien jaar is het aantal migranten uit Midden-, Oost, en Zuid-Europa sterk toegenomen. Een deel van hen vestigt zich (semi-)permanent in Nederland en zal hier een leven gaan opbouwen. Om dat goed te kunnen doen, hebben zij informatie en soms ook hulp bij praktische (regel)zaken nodig. Hier ligt een belangrijke rol voor gemeenten, die samen met migrantenorganisaties, maatschappelijke organisaties en werkgevers, de nieuwkomers van relevante informatie kunnen voorzien.

In 2015 voerde Kennisplatform Integratie & Samenleving twee onderzoeken uit waarbij werd gekeken naar de positie van recente EU-migranten vanuit zowel het perspectief van de gemeenten als vanuit de migranten zelf. Daarnaast werden drie bijeenkomsten georganiseerd, waarin migrantenorganisaties, gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek gingen over de vraag hoe de positie van EU-migranten in Nederland kan worden verbeterd. Op basis van deze resultaten is deze Toekomstagenda opgesteld. Het bevat concrete acties om de positie van de EU-migranten te verbeteren op vier gebieden: taal, wegwijs in Nederland, samen-leven en kinderen van EU-migranten.