Jeugd

PAja! Almere 2016

Jodi Mak
Sabine van Buren

Download
2016

Inspraak van jongeren in kwaliteit opvangvoorzieningen

In 2016 vond er in Almere een derde PAja! plaats. Jongeren beoordeelden zelf hun begeleiding en opvang bij vier maatschappelijke opvangvoorzieningen. In deze brochure gaan we in op hoe dit in zijn werk ging en wat er is bereikt.

PAja! staat voor Participatie Audits in zorg en welzijn. In deze methodiek beoordelen cliënten in opvang-, zorg- en welzijnsvoorzieningen hun eigen voorzieningen, de zogenoemde ‘keuringen van onderop’. De cliënten verrichten zelf onderzoek en interviewen medecliënten over hun ervaringen. De verbeteringen die hierbij komen bovendrijven, worden in samenspraak met de leidinggevenden verwerkt in een reparatieplan en vervolgens grotendeels doorgevoerd.

Gemeenten kunnen aan de slag met PAja! in verschillende varianten: light, intensief, regulier en train-de-trainer. De coördinatie en ondersteuning wordt geleverd door Stichting volksbond Amsterdam, Maarten Davelaar Sociaal Onderzoek & Innovatie en het Verwey-Jonker Instituut. Kijk voor meer informatie op de website: www.verwey-jonker/paja. Hier vindt u alle informatie over PAja! zoals het handboek, rapporten en persberichten.