Diversiteit

Opvoedondersteuning in de multi-etnische wijk

Elena Ponzoni
Marjolijn Distelbrink

Met medewerking van:
Hans Bellaart
Yoka Gosselink
Gusta Wachter

Download

2016
ISBN 978-90-5830-743-9

Onderzoek naar verbindingen tussen wijkteams en informele ondersteuners

In dit onderzoek gaat aandacht uit naar mogelijke vormen van samenwerking tussen wijkteams en migrantenorganisaties (informele werkers). Welke vormen zijn denkbaar in het jeugdveld, welke rollen hebben de verschillende partijen daarbij en welke voorwaarden zijn er voor duurzame samenwerking?

Eén van de conclusies is dat professionals informele werkers kunnen ondersteunen in de hulp die zij aan gemeenschappen en individuele ouders en jeugd bieden. Dit vergt een inzet vanuit andere rollen dan men gewend is. Een andere belangrijke conclusie van het onderzoek is dat partijen (wijkteam en migrantenorganisatie) specifieke toegang en kennis krijgen die voor de andere partij nuttig kunnen zijn om ouders beter te ondersteunen.

Om samenwerking duurzaam te maken is een breed draagvlak nodig: zowel binnen wijkteams als migrantenorganisaties. Steun van de gemeente is daarbij ook belangrijk. De gemeente kan samenwerkingsverbanden faciliteren of ondersteunen, waarbij het belangrijk blijft om de informele en formele werkers zelf aan zet te laten: zij bepalen samen waar ze willen uitkomen.

In 2016 ontwikkelt Kennisplatform Integratie & Samenleving instrumenten die partijen kunnen helpen om de samenwerking goed van start te laten gaan.