Diversiteit

Onderwijs en doorstroom naar de arbeidsmarkt van jonge nieuwkomers in Nederland

Download
2016
ISBN 978-90-5830-742-2
30 pag.

Een onderzoek ten behoeve van het project K!X Works

Arbeidsparticipatie is belangrijk voor alle jongeren in Nederland. Maar het is zeker belangrijk voor mensen met een niet-westerse achtergrond die willen integreren in de Nederlandse samenleving. Er is al relatief veel aandacht voor de positie van jongeren met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. Er is onder meer onderzoek gedaan naar voortijdig schoolverlaten, knelpunten bij het vinden van een stageplaats en discriminatie op de arbeidsmarkt. Er is echter veel minder bekend over de arbeidsmarktpositie van jonge migranten die recent (minder dan vijf jaar geleden) naar Nederland zijn gekomen. Hoe verloopt voor hen de doorstroom binnen het onderwijs? Hoe gaat de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt en hoe is hun positie op de arbeidsmarkt dan?

Voor het project K!X Works geven we antwoord op bovenstaande vragen. Want dit project helpt deze jongeren bij hun weg naar een opleiding, stage of baan en wil bij de uitvoering gericht aansluiten bij hun behoeften. We spraken met professionals die met de jongeren werken en vroegen het de jongeren zelf.