Buurten

Omgaan met maatschappelijke spanningen

Download

2016
ISBN 978-90-5830-745-3

Handreiking

Professionals en beleidsambtenaren weten vaak niet goed hoe om te gaan met maatschappelijke onrust en spanningen in de wijk. Voor hen is er deze handreiking ‘Omgaan met maatschappelijke spanningen’ met achtergrondinformatie en praktische tips.

De toegenomen (ervaren) diversiteit in onze samenleving vergroot de kans op vervreemding, uitsluiting, onbegrip en conflicten in de wijk. Eerstelijns professionals – zoals maatschappelijk werkers, opbouwwerkers en jongerenwerkers – en (gemeentelijke) bestuurders en beleidsmakers, hebben vaak moeite met het aanpakken van deze spanningen. Deze handreiking biedt hen handvatten. Er staat veel (achtergrond)informatie in, zoals een uitleg over wat onder sociale spanningen wordt verstaan, welke risicofacturen ertoe bijdragen en in welke fasen maatschappelijke spanningen en escalatie verlopen. Ook wordt uitgelegd welke signalen er zijn, hoe je die kan herkennen en hoe een gestructureerde aanpak verloopt. Om professionals concreet op weg te helpen, bevat de handreiking veel praktische informatie met aanpakken, protocollen, checklists en voorbeelden.