Diversiteit

Kennisatelier 'even sterk op de stagemarkt'

Maaike van Kapel
Hans Bellaart

Download

2016
ISBN 978-90-5830-714-9
8 pag.

Studenten met een niet-westerse achtergrond moeten in het mbo meer moeite doen om een stage te bemachtigen dan autochtone studenten, zo bleek eerder uit onze factsheet. In het kennisatelier Even sterk op de stagemarkt werd gekeken naar welke factoren bijdragen aan ongelijke kansen en hoe dit aangepakt kan worden.

In dit uitgebreide verslag wordt dieper ingegaan op de tien belangrijkste knelpunten die de aanwezigen (studenten, onderwijsprofessionals, leerbedrijven, onderzoekers en andere experts) gedurende het kennisatelier hebben genoemd. Zo werd onder andere de weerbaarheid van studenten, stagebegeleiding en een gebrek aan kennis over discriminatie aangeduid als knelpunten. De aanwezigen hebben ook hun licht laten schijnen over eventuele oplossingsrichtingen. Deze suggesties zijn ook opgenomen in dit verslag.