Veiligheid

Innovatie in de dienstverlening

Hans Boutellier
Ronald van Steden
Hans Rodenburg
Jolijn Broekhuizen

Download
2016
ISBN 978-90-5830-788-0
26 pag.

Een richtinggevend document ten behoeve van de politie Twente

Met alle actuele discussie over de politie wordt wel eens uit het oog verloren dat ze gewoon dag in dag uit haar werk doet. Dienstverlening dus, aan burgers, andere partijen en de samenleving als geheel. Het is belangrijk om de aard van die dienstverlening regelmatig tegen het licht te houden. Waar is de politie nou wel en niet van? Staan er grote veranderingen op stapel of moet de politie juist de routines koesteren? Hoe zou de politiefunctie eruit moeten zien in deze turbulente tijden? Deze notitie, geschreven in het kader van het fieldlab Twente, gaat op deze thema’s in.