Diversiteit

Inclusie bij burgerinitieatieven

Inge Razenberg

Met medewerking van

Marjolijn Distelbrink
Betty Noordhuizen
Maaike van Kapel

Download

2016
ISBN 978-90-5830-764-4

9 handvatten om mensen met een migrantenachtergrond meer te betrekken

Iedereen moet mee kunnen doen binnen onze (participatie)maatschappij. Maar ondertussen wordt steeds duidelijker dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Mensen met een migrantenachtergrond blijken minder vaak te participeren. Burgerinitiatieven worden vaak door een specifieke groep autochtone Nederlanders opgezet en bezocht.
Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht op welke manier deze initiatieven burgers van niet-westerse herkomst beter kunnen betrekken. De onderzoekers spraken hiervoor met vier burgerinitiatieven: Het Huis van Bartels in Amersfoort , Mudanthe in Apeldoorn, Oké Nu in Utrecht Overvecht en het BankjesCollectief. Deze gesprekken resulteerden in negen concrete handvatten voor burgerinitiatieven die bewoners van diverse culturele achtergronden willen bereiken, die u leest in het rapport.

Over de vier initiatieven zijn ook aparte factsheet gemaakt. Klik hierboven op de namen van de burgerinitaitieven om deze te downloaden of kijk op www.kis.nl.