Jeugd

Ervaringen van ouders met kinderen op het Peutercollege

Download
2016
ISBN 978-90-5830-758-3
14 pag.

Het Peutercollege is een intensieve voorschool voor peuters in Rotterdam. Het Verwey-Jonker Instituut volgt Het Peutercollege vanaf het begin met onderzoek. Één van de deelonderzoeken gaat over oudertevredenheid. In totaal 72 ouders zijn bevraagd over wat hun kinderen leren op Het Peutercollege en over hoe tevreden ze zijn. Dit rapport doet daarvan verslag en laat zien dat ouders erg positief zijn over Het Peutercollege.

Zie ook: