Diversiteit

Effectief diversiteitsbeleid: tel uit je winst

Een handreiking bij de audit diversiteit

Steeds meer organisaties zien het belang van diversiteitsbeleid. Met dit instrument kunt u het veranderingsproces in uw organisatie inzichtelijk maken en tips krijgen om een stap verder te komen. De audit bestaat uit 23 stellingen onderverdeeld in vijf categorieën: visie en strategie, leiderschap, personeel, organisatiecultuur en borging. Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft deze audit ontwikkeld op grond van de meest recente inzichten uit de literatuur en interviews met experts.

Deze handreiking behoort bij de webapplicatie ‘www.auditdiversiteit.nl’ en is ontwikkeld door het Kennisplatform Integratie & Samenleving, een samenwerkingsverband tussen het Verwey-Jonker Instituut en Movisie.