Decentralisaties

Wat werkt bij multiprobleemgezinnen?

Download
2015
ISBN 978-90-5830-685-2
90 pag. € 9,00

Ervaringen uit Rotterdam

Hulpverleners zitten vaak met hun handen in het haar wanneer het gaat om multiprobleemgezinnen. Het is lastig om grip te krijgen op de problematiek van de gezinnen, omdat het vaak voorkomt dat als er één probleem is opgelost, een ander (of een oud) probleem opduikt. De gezinnen zelf raken hierdoor ook ontmoedigd en verliezen vertrouwen in hulpverlening. Dit rapport biedt een overzicht van werkzame elementen in de aanpak van de probleemgezinnen, onderscheiden naar cliëntfactoren, de interactie tussen cliënt en hulpverlener en tot slot de houding en opstelling van de hulpverlener. De werkzame elementen komen voort uit diepte-interviews met 18 gezinnen en hun hulpverleners uit Rotterdam, die voor dit onderzoek anderhalf jaar zijn gevolgd vanuit de vraag: wat werkt bij multiprobleemgezinnen?