Jeugd

Studyflow: een online en adaptieve rekenmodule voor voortgezet onderwijs

Eliane Smits van Waesberghe
Freek Hermens
met medewerking van Julius Blaisse

Download
2015
ISBN 97-89-05830-696-8
73 pag. € 9,50

Een onderzoek naar de gemeten en ervaren opbrensten onder docenten en leerlingen

Elke klas kampt met niveauverschillen tussen leerlingen. Digitaal lesmateriaal en ict-inzet bieden veel mogelijkheden om op die individuele leerbehoeften in te spelen. Studyflow is zo’n digitale leeromgeving. Hierin kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs aan hun rekenvaardigheden werken. Leerkrachten kunnen de vorderingen van leerlingen individueel en collectief monitoren.
Inmiddels werken zo’n 30.000 leerlingen op ongeveer 800 scholen met Studyflow. In dit onderzoek is gekeken naar hoe de leerlingen leren met behulp van het programma (kerngebied rekenen) en hoe docenten het programma ervaren. Daarnaast geeft dit onderzoek inzicht in de randvoorwaarden, pedagogisch en qua materieel, die nodig zijn om Studyflow succesvol te implementeren.