Veiligheid

Professionalisering milieuboa's

Evaluatie van het opleidingsprogramma voor buitengewoon opsporingsambtenaren milieu, werkzaam in domein 2

Arnt Mein
Ineke van den Berg (Centrum voor onderwijs en leren, Universiteit Utrecht)

Download

Persbericht

2015
ISBN 978-90-5830-666
53 pag. € 7,00

Buitengewoon opsporingsambtenaren milieu (milieuboa’s) hebben een goede eerste professionaliseringsslag gemaakt, maar er zijn nog steeds belangrijke verbeterpunten. Het nieuwe opleidingsprogramma heeft ervoor gezorgd dat de kennis en inzicht van de opsporingsambtenaren aanzienlijk is verbeterd. Zo weten zij nu bijvoorbeeld beter wat de grenzen van hun bevoegdheden zijn en treden nu binnen deze kaders assertiever op. Wel zijn er nog onduidelijkheden over de beoogde doelen van het professionaliseringsproces, want: wanneer is dit punt bereikt en hoe wordt dit gemeten? De opleiding zelf kan namelijk ook geoptimaliseerd worden. Zo ontbreekt onder meer bij bepaalde programmaonderdelen de samenhang en is de verhouding tussen theorie en praktijk niet in balans.