Diversiteit

POLDIS rapportage 2013

Bas Tierolf
Aukelien Scheffelaar
Niels Hermens
Lisanne Drost

Download

2015

ISBN 978-90-5830-661-6
69 pag. € 7,00

Met themarapportage moslimdiscriminatie

In opdracht van het LECD-politie publiceert het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met de regionale politie eenheden, jaarlijks het Criminaliteitsbeeld Discriminatie (POLDIS). De rapportage gaat in op de achtergronden van daders en slachtoffers van discriminatoire incidenten en op de ontwikkeling in de loop der jaren. In 2013 blijkt het totaal aantal incidenten fors te zijn gestegen, net als in de voorgaande jaren. Ras en seksuele gerichtheid zijn de meest voorkomende discriminatiegronden. Aan deze uitgave is er ook een verdiepende studie over moslimdiscriminatie toegevoegd. De gebruikelijke achtergrondkenmerken worden beschreven, maar bijvoorbeeld ook hoe vaak verschillende typen moslimdiscriminatie voorkomen in de politieregistratie.