Decentralisaties

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen

Download

Download brochure

2015
ISBN 978-90-5830-667-8
41 pag. € 7,00

De provincie Utrecht experimenteert vanaf 2013 met laagdrempelige ondersteuning uit de tweedelijns jeugdzorg aan kinderen waarvan op school blijkt dat zij hulp nodig hebben. De pilots zijn vooral gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende instanties en betrokkenen. De vraag is: blijkt deze aanpak nu echt een meerwaarde te hebben? Het antwoord op deze vraag is te lezen in deze publicatie. Op basis van individuele gevallen kan alvast gesteld worden dat binnen deze pilots leerlingen sneller hulp krijgen en schoolpersoneel wordt ontlast van leerlingenzorg.

Lees ook het persbericht.