Decentralisaties

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg

Marian van der Klein
Judith Schöne

Download

2015
5 pag.

In het nieuwe lokale jeugdhulpbeleid worden de eigen kracht, inzet van vrijwilligers en het informele netwerk rond gezinnen steeds belangrijker. De combinatie van mentoring en jeugdzorg kan juist dan vruchtbaar zijn. Want mentoring gaat al jaren uit van de kracht en kansen van jongeren in plaats van de problematiek. Deze 12 tips kunnen managers en bestuurders van mentorprojecten helpen met het leggen van contact en het opstarten van een eventuele samenwerking. Het Verwey-Jonker ontwikkelde de tips op basis van gesprekken met de Masters in Mentoring van het Oranje Fonds en interviews met sleutelfiguren bij jeugdzorgorganisaties en onder ambtenaren.