Jeugd

Marokkaanse vaders bereiken met opvoedsteun

Download

2014
ISBN 978-90-5830-664-7
10 pag.

Hoe Amsterdamse ouder-en-kindadviseurs Marokkaanse vaders ondersteunen bij hun vaderrol is te lezen in dit artikel. De adviseurs proberen hiervoor aan te sluiten bij hun informele netwerken en leefwereld. Onder andere de methode Triple P wordt gebruikt. In het licht van de nieuwe jeugdwet werken veel gemeenten met interdisciplinaire teams die ouders en jeugdigen op wijkniveau ondersteunen, onder andere in Amsterdam is daarmee geƫxperimenteerd. De uitdaging ligt in het combineren van deze nieuwe werkwijze met 'oude' methoden die werken. De ervaringen die in Amsterdam zijn opgedaan zijn wellicht interessant voor professionals of hun leidinggevenden in wijkteams jeugd die werken in een multi-etnische setting. Zeker in grotere gemeenten zijn migrantenvaders een belangrijke en tegelijkertijd nog weinig bereikte groep.