Participatie

Kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt

Jongeren met een (arbeids)beperking en de rol van de gemeente

Marian van der Klein
Betty Noordhuizen
Monique Stavenuiter
Angela Verleun
Judith van der Veer (Lokaal 15/VU Amsterdam)

Download

2015
ISBN 978-90-5830-677-7
63 pag. € 7,00

Samen met kennisplatform Lokaal15 van de Vrije Universiteit verkende het Verwey Jonker Instituut het grensvlak tussen Wmo en Participatiewet voor jongeren met een arbeidsbeperking. De vraag was wat gemeenten kunnen leren uit eerdere initiatieven die jongeren met een beperking helpen naar betaalde of onbetaalde arbeid. Het essay bevat goede voorbeelden en praktische handvatten voor lokaal beleid en dient ter inspiratie voor gemeenten, werkgevers, vrijwilligersorganisaties en alle anderen die jongeren met beperkingen een toekomst willen geven via werk, ondersteuning en, waar nodig, zorg.

Lees ook het persbericht.