Diversiteit

Grote verschillen in gebruik jeugdzorg naar herkomst

Publicatie via Kennisplatform Integratie & Samenleving:
Download
2015
ISBN 978-90-5830-688-3

Kennisplatform integratie en samenleving analyseert CBS-cijfers 2011-2013

Hangt het gebruik van de jeugdzorg samen met de herkomst van jeugdigen? Uit dit onderzoek blijkt dat er grote verschillen bestaan. Het is een uitgebreide analyse van de CBS-gegevens over de jaren 2011-2013, inclusief verklaringen voor verschillen in het gebruik van jeugdzorg. In deze periode was nog sprake van de 'oude' jeugdzorg. Sinds 2015 is de Jeugdwet van kracht. In die wet zijn verschillende zorgvormen samengenomen. Deze analyse omvat de volgende vormen van jeugdzorg: ambulante jeugdzorg, dagbehandeling, residentiƫle jeugdzorg, lvb-zorg en de jeugd-ggz (eerstelijns en tweedelijns). En brengt het gebruik van de volgende groepen in kaart: autochtone jeugdigen, jeugdigen van Turkse, Surinaamse, Marokkaanse en Antilliaanse afkomst, westerse allochtonen, niet-westerse allochtonen.

Link naar Kennisplatform Integratie & Samenleving