Diversiteit

Factsheet jeugdwerkloosheid naar herkomst 2010-2015

Hans Bellaart
Claire Aussems
Lisanne Wichgers

Download
2015
ISBN 978-90-5830-699-9
4 pag.

Recente cijfers over de periode van 2010 tot medio 2015 laten zien dat er nog steeds opmerkelijke verschillen zijn in werkloosheid tussen groepen jongeren met verschillende herkomst. Jongeren van niet-westerse herkomst blijken beduidend vaker werkloos te zijn dan autochtone jongeren.

Deze factsheet bundelt jeugdwerkloosheidcijfers van 2010 tot medio 2015 en geeft daarnaast mogelijke verklaringen waarom jongeren van niet-westerse herkomst vaker geen baan hebben.