Jeugd

Evaluatie ‘Wie let er op de kleintjes?’

Jodi Mak
Vita Los
Majone Steketee

Download publicatie
Download samenvatting

2015
ISBN 978-90-5830-684-5
83 pag. € 7,00

Ondersteuning aan kinderen van gedetineerden en hun tijdelijke verzorgers

Kinderen van gedetineerde ouders en hun tijdelijke verzorgers hebben behoefte aan steun. Op dit moment is er in Nederland geen professioneel aanbod voorhanden dat hierin voorziet en de reguliere zorginstellingen missen de tools om hen goed te kunnen begeleiden. Humanitas vult sinds 2012 deze leemte met het vrijwilligersproject ‘Wie let er op de kleintjes’: getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning aan kinderen waarvan een ouder in de gevangenis zit, maar er is ook hulp voor hun tijdelijke verzorgers. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht wat de mogelijkheden en grenzen van dit project zijn. Zo blijken de vrijwilligers voor alle betrokken partijen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Zij zien het project als een noodzakelijke aanvulling op het professionele zorgsysteem. Wie let er op de kleintjes geniet echter nog weinig bekendheid bij verantwoordelijke instellingen en de doelgroep wordt nog onvoldoende bereikt.

Lees ook het persbericht.