Jeugd

De raad in positie Schiedam

Rob Gilsing]
Arnt Mein

Download

2015

39 pag.

Onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad bij de transitie en de transformatie van de jeugdzorg in Schiedam

De rol van de gemeente bij de organisatie van de jeugdzorg gaat de komende jaren drastisch veranderen. Het stelsel voor zorg en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen is vanaf 2015 in werking getreden onder verantwoordelijkheid van gemeenten. De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen (RKC) wil de gemeenteraad van Schiedam ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol in dit dossier. De Rekenkamercommissie heeft zelf een onderzoek uitgevoerd naar de acties van de gemeenteraad als voorbereiding op de transitie (de overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid aan gemeenten) en transformatie (het realiseren van een andere werkwijze in de jeugdzorg). Het Verwey-Jonker Instituut heeft de commissie in dit onderzoek ondersteund. Dit rapport levert handvatten aan om, indien nodig, de rol van de gemeenteraad te versterken.