Sport

De drempel als eerste horde

Vita Los
Niels Hermens
Anna Jansma

Met medewerking van
Maaike Ketelaars

Download
Samenvatting

2015
ISBN 978-90-5830-697-5
35 pag.

Sport4all: sporten en bewegen voor mensen met een beperking

Het programma Sport4All van MEE IJsseloevers heeft als doel mensen met een beperking te begeleiden naar een sport- of beweegactiviteit die past bij hun wensen en mogelijkheden. De belangrijkste onderdelen van Sport4All zijn een persoonlijk gesprek met de deelnemer over de mogelijkheden om in de buurt te sporten of te bewegen en het stimuleren om daar ook daadwerkelijk mee te starten. Het Verwey-Jonker Instituut deed in de periode medio 2014 - medio 2015 onderzoek naar de werkwijze en resultaten van Sport4All in de provincie Flevoland. Het onderzoek richtte zich vooral op mensen met een licht verstandelijke en/of psychosociale beperking. Helpt Sport4All deze mensen die willen sporten of bewegen die eerste stap te zetten? Het antwoord is ja. Dit rapport bevat dan ook interessante aanbevelingen voor soortgelijke programma’s om mensen met een beperking meer te laten bewegen en sporten.