Decentralisaties

Proeftuinen Om het Kind

Een kwalitatieve verkenning

In de aanloop naar de nieuwe jeugdwet experimenteerde de gemeente Amsterdam met wijkteams jeugd (Ouder- en kindteams). Het bieden van laagdrempelige ondersteuning op locaties dichtbij ouders en jeugdigen was de opdracht van deze wijkteams. Ook dienen zij snel door te verwijzen indien er meer hulp nodig is. Aan de hand van 30 casussen onderzocht het Verwey-Jonker Instituut de meerwaarde van deze nieuwe werkwijze.

De samenvatting, conclusies en aanbevelingen uit dit kwalitatieve onderzoek zijn ook los van de rapportage te downloaden. Hetzelfde geldt voor de meta-analyse. In dit rapport zijn de casussen gecombineerd met onder meer een enquête onder ouder- en kind adviseurs.