Decentralisaties

Proeftuinen Om het Kind

Marjolijn Distelbrink
Rob Gilsing
Trees Pels
Judith Schöne
Daphne Wind

Volledige tekst

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Meta-analyse

2014

ISBN 978-90-5830-656-2
164 pag. € 14,50

Een kwalitatieve verkenning

In de aanloop naar de nieuwe jeugdwet experimenteerde de gemeente Amsterdam met wijkteams jeugd (Ouder- en kindteams). Het bieden van laagdrempelige ondersteuning op locaties dichtbij ouders en jeugdigen was de opdracht van deze wijkteams. Ook dienen zij snel door te verwijzen indien er meer hulp nodig is. Aan de hand van 30 casussen onderzocht het Verwey-Jonker Instituut de meerwaarde van deze nieuwe werkwijze.

De samenvatting, conclusies en aanbevelingen uit dit kwalitatieve onderzoek zijn ook los van de rapportage te downloaden. Hetzelfde geldt voor de meta-analyse. In dit rapport zijn de casussen gecombineerd met onder meer een enquête onder ouder- en kind adviseurs.