Participatie

Monitor lokale kracht gemeente Woerden

Rob Gilsing

Volledige tekst (pdf)

2014

ISBN 978-90-5830-639-5
25 pag.

De gemeente Woerden wil de doelstellingen in het sociale domein, het bevorderen van de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen, niet alleen behalen door professionele zorg en ondersteuning in te zetten. Ook van de burgers zelf wordt een bijdrage verwacht, in de vorm van bijvoorbeeld het bijstaan van buren en/of familie of het verlenen van mantelzorg. Het beleid van de gemeente is om deze reden dan ook in sterke mate gericht op het versterken van de eigen kracht van de burger. Deze monitor is een nulmeting van de huidige staat van de civil society, ofwel lokale kracht, in Woerden. Hierbij wordt er antwoord gegeven op vragen als: In welke mate helpen buren elkaar, en waarmee doen zij dat?, Wat is de omvang van de verschillende typen vrijwillige inzet? en Wat zijn de achtergrondkenmerken van deze mensen?