Jeugd

Kinderen in Tel Databoek 2014

Volledige tekst Databoek (pdf)
Deel 3: Gemeentegrafieken (pdf)
Ranglijst wijken (pdf)
Landelijk beeld (pdf)

2014

Kinderen in Tel Databoek 2014
ISBN 978-90-5830-619-7
124 pag. € 17,50

Dataschijf

Naar het persbericht

Kinderen in Tel bundelt gegevens op landelijk, provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland. Deze vergelijkende informatie is in februari 2006 voor het eerst uitgekomen. Het databoek kwam tot de editie van 2010 jaarlijks uit. Daarna is de keuze gemaakt om eens in de twee jaar de cijfers te presenteren. Dit databoek bevat de gegevens over de jaren 2011 en 2012 voor alle wijken, gemeenten en provincies in Nederland.

In het jaar dat er geen databoek uitkomt, brengt Kinderen in Tel een special uit. In 2013 was dat Kinderen met een handicap in Tel over kinderen met een handicap. Met de uitkomsten op twaalf indicatoren kunnen we de leefsituatie van kinderen in de ene gemeente of provincie (of wijk) vergelijken met een andere.

Het Databoek Kinderen in Tel 2014 laat positieve maar ook negatieve ontwikkelingen zien. Met daarbij de verschillen tussen de leefsituaties van kinderen in de Nederlandse gemeenten. Het Databoek 2014 toont dat in de afgelopen jaren positieve dalende trends te noteren zijn voor jeugdcriminaliteit, tienermoeders en kinderen in jeugdzorg. Maar tegelijkertijd stijgt het aantal kinderen dat in armoede leeft, is het voor jongeren moeilijker om een baan te vinden, en leven er nog steeds veel kinderen in achterstandswijken. Het is daarom van belang de resultaten van dit databoek ter harte te nemen.

Wat Kinderen in Tel uniek maakt, is dat het aanzet tot een discussie tussen belangenbehartigers en beleidsmakers. Het uiteindelijke doel van Kinderen in Tel is de positie van kinderen te verbeteren, in het bijzonder de armste en meest gemarginaliseerde groepen. Kinderen in Tel laat zien dat er in Nederland nog steeds veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar alle betrokkenen - lokale, provinciale en landelijke beleidsmakers - een bijdrage aan kunnen en moeten leveren.  

Eerdere publicaties Kinderen in Tel:

Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen in Tel Databoek 2012

Kinderen in Tel over kindermishandeling

Kinderen in Tel Databoek 2010

Kinderen in Tel Databoek 2009

Kinderen in Tel Databoek 2008

Kinderen in Tel Databoek 2007

De impact van Kinderen in Tel op lokaal jeugdbeleid

Gehandicapte Kinderen in Tel

Kinderen in Tel Databoek 2006