Armoede en Schulden

Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid

Jodi Mak
Maxine van Bommel

Volledige tekst (pdf)

In opdracht van de Kinderombudsman vervaardigde het Verwey-Jonker Instituut de handreiking kindgericht armoedebeleid. Het bevat tips en adviezen van kinderen en jongeren hoe een gemeente een kindgericht armoedebeleid tot een succes kan maken. Ook bevat het een aantal goede voorbeelden van hoe kinderen en jongeren betrokken worden bij het inrichten van gemeentelijk armoedebeleid.

In focusgroepgesprekken discussieerden kinderen en jongeren over de vraag waaraan het gemeentelijke beleid (extra) aandacht moet besteden, wil het door de Kinderombudsman aanbevolen kindpakket aansluiten op de behoeften en wensen van kinderen en jongeren zelf. Daarnaast is er een bijeenkomst georganiseerd met kinderen en jongeren die in armoede leven en zijn er interviews afgenomen. In totaal is er met 25 kinderen en jongeren tussen de 9 en 23 jaar gesproken over de voorwaarden om het kindpakket tot een succes te maken: hoe bereikt het kindpakket de juiste doelgroep? Waar moet het aan voldoen, wil het in hun praktijk werken? De aanbevelingen zijn vervolgens voorgelegd aan een vertegenwoordiging van beleidsmakers van 12 gemeenten die van plan zijn met het kindpakket aan de slag te gaan. Met hun input is deze handreiking vervolmaakt.