Wmo

Evaluatie Wmo-beleid gemeente Dantumadiel

Marie-Christine van Dongen
Dick Oudenampsen
Rob Gilsing

Met medewerking van:
Mark van Gameren

Volledige tekst (pdf)

2014

ISBN 978-90-5830-627-2
78 pag.

 

In opdracht van de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân heeft het Verwey-Jonker Instituut een evaluatie-onderzoek uitgevoerd naar het beleid dat de gemeente Dantumadiel voert in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoe doeltreffend, doelmatig en rechtmatig is het Wmo-beleid van deze gemeente in de periode 2008 tot en met 2012? Wat is het effect van het gevoerde Wmo-beleid bijvoorbeeld op de zelfredzaamheid en participatie van de burger? Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de Wmo-prestatievelden die mensen met beperkingen en de mantelzorg en vrijwillige inzet betreffen.