Diversiteit

Vriendschap opent een nieuwe wereld

Volledige tekst (pdf)

2013

ISBN 978-90-5830-599-2
97 pag. € €12,00

Persbericht

Onderzoek naar Best Buddies projecten voor Turkse en Marokkaanse jongeren met een lichte verstandelijke beperking

Best Buddies Nederland wil het leven van mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) verrijken door vriendschap. Deze non-profitorganisatie koppelt jonge mensen met een verstandelijke beperking in een een-op-een vriendschapsrelatie aan studentvrijwilligers. Best Buddies bereikt echter nauwelijks allochtone jongeren. De organisatie wil een beter inzicht verwerven in de betekenis die zij zou kunnen hebben voor allochtone jongeren met een LVB.

Het Verwey-Jonker Instituut deed onder andere literatuuronderzoek, sprak met experts en interviewde jongeren - mogelijk dankzij de Helffer Kootkar prijs van het Oranje Fonds. Dit rapport beschrijft de leefsituatie van Turkse en Marokkaanse jongeren met een lichte verstandelijke beperking en de mogelijke behoefte aan maatjes. Hiernaast volgen er aanbevelingen voor Best Buddies: hoe kunnen zij ervoor zorgen dat allochtone jongeren meer gebruik gaan maken van hun aanbod?