Seksueel en huiselijk geweld

Van generatie op generatie

Volledige tekst (pdf)

2013

ISBN 978-90-5830-562-6
65 pag. €9,50

Een literatuurstudie naar het doorbreken van geweld en de rol van opvoeding. Wmo Kenniscahier 20.

Gemeenten hebben vanuit de Wmo een belangrijke taak bij de aanpak van huiselijk geweld en het ondersteunen van gezinnen. Een van de beleidsuitgangspunten is dat de overdracht van geweld in gezinnen van generatie op generatie moet worden doorbroken. Het voorkomen van intergenerationele overdracht is zelfs in het najaar 2012 uitgeroepen tot derde pijler van het landelijk emancipatiebeleid. Dit kenniscahier biedt inzicht in de risicofactoren en beschermende factoren die een rol kunnen spelen in de overdracht van geweld. Ook presenteren de auteurs onderzoeksbevindingen over de gevolgen van partnergeweld op de opvoeding en de invloed van geweld op ouderschap na scheiding. Het kenniscahier is onderdeel van een reeks praktijkgerichte publicaties over relatiegeweld en de gevolgen daarvan voor de opvoeding. De belangrijkste bron hiervoor vormen interviews met moeders en jongeren die het meemaakten.

Zie ook www.wmotogo.nl