Jeugd

Sportclubs in de jeugdketen

Niels Hermens
Rob Gilsing

Met medewerking van
Nanne Boonstra

Volledige tekst (pdf)

2013

ISBN 978-90-5830-590-9
50 pag. € 7,00

Naar het persbericht

Zie ook YouTube

De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen

Tussen 2010 en 2012 ontvingen twee sportverenigingen uit de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde ondersteuning van een pedagogisch coördinator. Deze was in dienst van Rotterdam Sportsupport en had als doelstellingen: bijdragen aan een duurzaam pedagogisch klimaat op de sportverenigingen en opgroei- en opvoedproblemen bij jeugdleden in een vroegtijdig stadium signaleren.

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat de werkzaamheden van de pedagogisch coördinator op de lange termijn kunnen bijdragen aan een positief opgroei- en opvoed-klimaat op sportverenigingen. De pedagogisch coördinator heeft er daarnaast voor gezorgd dat de sportverenigingen opvoed- en opgroeiproblemen bij jeugdleden in een eerder stadium signaleren. Deze rapportage bespreekt de onderzoeksresultaten en geeft een toekomstvisie op pedagogische ondersteuning van sportverenigingen en op de positie van sportverenigingen in de jeugdketen.