Buurten

Quick scan functioneren wijkteams Childrens Zone

Volledige tekst (pdf)

2013

ISBN 978-90-5830-584-8
26 pag.

Het realiseren van Childrens Zones is een prioriteit in het Uitvoeringsplan 2012-2014 Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De Childrens Zone is een aaneengesloten gebied van de zeven vooroorlogse stadswijken van Rotterdam-Zuid. Daarbinnen wordt gewerkt aan een effectievere zorgcoördinatie met frontlijnsturing rond de basisscholen. De gemeente Rotterdam begon in september 2012 een pilot met twee wijk teams in Feijenoord en in Tarwewijk. Voordat de gemeente de wijkteams ook in andere gebieden invoert, wil ze weten of de werkwijze aan de verwachtingen voldoet. In deze quick scan zijn de uitgangspunten en verwachtingen voor de frontlijnaanpak beschreven, de werkwijze van de wijkteams, en de toepassing van de frontlijnaanpak. Er worden aandachtspunten gegeven voor het borgen van de aanpak.