Participatie

Maatjes gezocht

Fabian Dekker
Roos van Straaten
Insaf el Kaddouri

Volledige tekst (pdf)

2013

ISBN 978-90-5830-610-4
52 pag.

Persbericht

De impact van maatjeswerk en de campagne van het Oranje Fonds

Van 2011 tot 2013 voerde het Oranje Fonds de campagne Maatjes Gezocht uit. Daarmee wil het bestaande en nieuwe maatjesprojecten ondersteunen met kennis, contacten en het werven van vrijwilligers. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht de effecten van deze campagne. Op basis van verschillende onderzoeksmethoden trekken de onderzoekers de conclusie dat de campagne een positieve bijdrage heeft geleverd aan het op gang brengen van nieuwe maatjesprojecten en het vinden van nieuwe vrijwilligers. De maatjesprojecten leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van nieuwe vormen van sociaal contact. In de drijfveer van maatjes om vrijwilligerswerk te doen, blijkt een zogenaamde funfactor belangrijk. Aangezien mensen tegenwoordig gemiddeld genomen minder uren per week aan vrijwilligerswerk besteden blijft het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties geboden.