Decentralisaties

Goede raad voor een sterke raad

Rob Gilsing (Verwey-Jonker Instituut)
Josee Gehrke
(gemeente De Wolden)

Volledige tekst (pdf)

2013

ISBN 978-90-5830-620-3

Gemeenteraden staan onder grote tijdsdruk voor hun complexe taak rond de transitie jeugdzorg. Om de gemeenteraden in deze taak te ondersteunen, heeft het Verwey-Jonker Instituut een digitale handleiding voor raadsleden opgesteld,met daarin tien concrete tips.
== Tien tips =

Tien tips voor gemeenteraden bij de transitie jeugdzorg

=
In de handreiking worden tien concrete aanbevelingen voor gemeenteraden gepresenteerd. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de drie rollen (volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende) van de raad. De tips geven onder meer concreet aan wat raadsleden kunnen doen voor de kwetsbare groepen, welke maatschappelijke effecten gemeenten kunnen nastreven en waar raden op moeten letten bij de het regelen van de toegang tot jeugdhulp. Daarnaast zijn er tips voor raadsleden voor de financiƫle inzet en controle, alsook voor de samenwerking met andere
gemeenten.

Bekijk het persbericht