Diversiteit

Factsheet Emotionele problemen van jongeren:

Wat kan de gemeente doen?

Emotionele problemen zoals angst, teruggetrokkenheid, depressieve gevoelen en psychosomatische klachten worden ook wel internaliserende problemen genoemd. Voor
dit type problemen bij jongeren is zeker maatschappelijk gezien minder aandacht dan voor externaliserend probleemgedrag (dat wil zeggen agressief, opstandig en delinquent gedrag).

Het Verwey-Jonker Instituut heeft op basis van een grootschalig onderzoek van de Universiteit Utrecht een plan van aanpak voor gemeenten ontwikkeld. De focus ligt op emotionele problemen van jongeren uit migrantengezinnen. Zij hebben, zo blijkt uit onderzoek, een grotere kans op emotionele problemen dan autochtone jongeren. Toch krijgen zij veel minder professionele hulp.

Dit factsheet somt in het kort de bouwstenen voor gemeentelijk beleid op die niet mogen ontbreken in een plan van aanpak.