Diversiteit

Diversiteit in Vakmanschap

P.M. Naber
V. Knippels

Met medewerking van
Hogeschool Inholland
M. van Heerebeek
M. Moons
H. Oostwoud Wijdenes
P. Peeters
I. Sap

Hogeschool van Amsterdam
C. Ex
T. Simadari

Volledige tekst (pdf)

2013

ISBN 978-90-5830-565-7
185 pag. €17,00

Hoe studenten zo op te leiden dat ze ongeacht achtergrond en socialisatie als hulpverlener in een multi-etnische beroeps-praktijk kunnen werken? Zodat ze in staat zijn om een brede groep ouders, kinderen en jongeren te begeleiden bij vragen en problemen die zich in de opvoeding en ontwikkeling voordoen? Het rapport Diversiteit in Vakmanschap beschrijft hoe docenten van Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam het curriculum kritisch onder de loep hebben genomen en wat de resultaten daarvan zijn. Literatuurlijsten zijn gescreend, casuistiek en werkvormen vernieuwd. Dit alles met inbreng van experts uit onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk, met kritische studentenfeedback. Aandacht voor diversiteit kan structureel in het onderwijs verankerd worden en aansluiten bij de multi-etnische beroepspraktijk. Dit rapport geeft voorbeelden en aanbevelingen hoe diversiteitgevoelig onderwijs is te realiseren.
== Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus? =

Opleiden met gevoel voor diversiteit

=

Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand tot opvoedvoorzieningen in Amsterdam. Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen kennis, beleid en instellin-gen dat het bereik, de kwaliteit en toegankelijkheid van voorzieningen wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), Vrije Universiteit, Hogeschool Inholland, SO&T Kwaliteit in opvoeden, Academische Werkplaats Publieke gezondheid GGD-AMC en het Verwey-Jonker Instituut (penvoerder). De Kenniswerkplaats wordt gefinancierd door ZonMw en de gemeente Amsterdam.

www.kenniswerkplaatstienplus.nl