Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Daar doen we het voor!

Inge Bakker
Bas Tierolf
Vita Los

Volledige tekst (pdf)
English Summary (pdf)
Bijlagen (pdf)

2013

ISBN 978-90-5830-611-1
102 pag. € 9,50

Press release (pdf)

Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering

De relevantie van verslavingsreclassering is vaak vooral zichtbaar voor de direct betrokkenen: de cliënten en professionals en hun directe omgeving. Voor de maatschappelijke buitenwacht is dat anders. In de huidige tijdgeest wil de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) dan ook de maatschappelijke betekenis van het werk van instellingen voor verslavingsreclassering beter kunnen aantonen. Deze publicatie beschrijft de totstandkoming van een monitor die indicatoren samenbrengt waarmee de opbrengsten van verslavings-reclassering eenduidig in beeld komen. De focus lag daarbij op de aanpak van jongvolwassenen. Wat is de impact van verslavingsreclassering voor jongvolwassen cliënten op hun crimineel gedrag? Vermindert hun contact met de politie? De eerste resultaten zijn veelbelovend. De ontwikkelde monitor biedt een goede basis om de vinger aan de pols te houden over wat voor wie werkt, en onder welke omstandigheden.