Wmo

Burgers in transitie

Monique Stavenuiter
Trudi Nederland
Dick Oudenampsen

Volledige tekst (pdf)

2013

ISBN 978-90-5830-608-1
32 pag. 7,00

Wmo kennisbank

Belangenbehartiging bij de overgang van AWBZ naar Wmo

Belangenbehartiging in het sociale domein is de laatste jaren sterk veranderd. De meeste Wmo-raden hebben een adviserende in plaats van een belangenbehartigingstaak gekregen.
Voor emeenten is het belangrijk dat burgers (aldan niet met ondersteuning) zelf kunnen blijven opkomen voor hun belangen. Dit vraagstuk wordt nog urgenter als gemeenten met ingang van 2015 ook verantwoordelijk zijn voor mensen met psychische problemen en verstandelijke beperkingen (transitie AWBZ). Belangenbehartiging krijgt een nieuwe definitie. Het gaat om meedenken met beleid en vooral om meedoen. Gemeenten kunnen actiever gebruikmaken van ervaringskennis. Ze kunnen de banden aanhalen met de cliƫntenraden van ggz-instellingen en gehandicaptenzorg, en initiatieven voor en door kleine doelgroepen stimuleren en ondersteunen.

www.wmotogo.nl