Seksueel en huiselijk geweld

Zorgcoördinatie voor slachtoffers van verkrachting in Amsterdam

Marjolein Goderie
Meta Flikweert

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-543-5
47 pag. €9,50

Naar persbericht

Verslag van een pilot

Het Project Pilot Zorgcoördinatie Zedenzaken van de gemeente Amsterdam wil de begeleiding verbeteren in het zorgtraject van slachtoffers van een verkrachting. De doelgroep van de pilot is beperkt tot personen die zich melden bij het Bureau Zedenpolitie Amsterdam en daar een sporenonderzoek ondergaan. Getrainde forensisch verpleegkundigen van de GGD zetten zorgcoördinatie in als instrument om de begeleiding van slachtoffers van verkrachting in het zorgtraject te verbeteren.

De pilot is in dit doel geslaagd, zo blijkt uit de ervaringen van slachtoffers en betrokken instanties tijdens het eerste half jaar. De slachtoffers die hebben meegedaan aan het onderzoek zijn erg tevreden over de zorgcoördinator. Ze zeggen baat te hebben bij de begeleiding van de zorgcoördinator, na zo'n ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Ook blijkt uit het onderzoek dat het project organisatorisch en praktisch goed in elkaar steekt.