Jeugd

Veilig en gezond opgroeien

Harrie Jonkman
Renée van der Zanden
Wilco Kroes
Claire Aussems

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-503-9

106 pag. 12,00

Jongerenonderzoek Capelle aan den IJssel

Communities that Care (CtC) is een wijkgerichte en preventieve aanpak van probleemgedrag door jongeren. De strategie bestaat uit het in een vroeg stadium signaleren en aanpakken van dat gedrag (waaronder geweld, delinquentie, problematisch alcohol- en drugsgebruik, en schooluitval).
CtC relateert probleemgedrag aan risico- en beschermende factoren in de domeinen waarin jongeren opgroeien: het gezin, de school, vrienden en de wijk. Door risicofactoren te verminderen en beschermende factoren te versterken wordt gewerkt aan een veilige, constructieve leefomgeving.

De eerste stap in CtC is een jongerenonderzoek. Het onderzoek is ook een manier om de resultaten van het preventieve jeugdbeleid vast te stellen. Deze rapportage van het Verwey-Jonker Instituut is het vervolgrapport over CtC in Capelle aan den IJssel, dat in 2008 begon met dit preventieprogramma. Het doet verslag van het tweede jongerenonderzoek en vergelijkt de uitkomsten met de eerdere meting. Dat geeft een actueel beeld van de probleemgedragingen, de risico- en beschermende factoren in de stad en de wijken, en de verhouding tussen wijken en het stadsgemiddelde van Capelle aan den IJssel. Deze analyse vormt de basis voor verdere interventies in de gemeente.