Jeugd

Talenten beter benut

Freek de Meere
Ahmed Hamdi
Erik van Marissing
Jenny Verheijen

Volledige tekst (pdf)

Samenvatting (pdf)

Flyer (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-570-1
48 pag. 7,00

Evaluatie Talent voor Zorg City Campus MAX

Niet alle jongeren kunnen op eigen kracht een plek in de Utrechtse samenleving vinden. Sommigen missen de aansluiting met de arbeidsmarkt. Daarnaast is er in het zorg- en welzijnswerk vraag naar nieuwe medewerkers. 

Het project Talent voor Zorg City Campus MAX in Utrecht wil op beide vraagstukken een verschil maken. Het project is begin 2010 als pilot van start gegaan. In deze publicatie doen we verslag van een procesevaluatie en een indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse. Beide zijn erop gericht te leren van de ervaringen in de pilot en zo een aanscherping te krijgen van het concept. Lessen voor de toekomst betreffen onder andere het selectieproces van de in te stromen jongeren, het aantal bereikte jongeren, de monitoring van de jongeren en de toevoeging van het doel jongeren zelfredzaam te maken.