Jeugd

Samen werken

Een enquête onder professionals en vrijwilligers rond jeugd en gezin

In veel projecten en organisaties werken professionals en vrijwilligers samen rond jeugd en gezin. Met het ZonMw-programma Vrijwillige Inzet voor en door Jeugd en Gezin wil het ministerie van VWS de sociale omgeving en informele netwerken rond gezinnen nog verder versterken. Over de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers is echter nog weinig bekend.

Dit rapport behandelt de vraag hoe de samenwerking tussen professionele organisaties/professionals en vrijwilligers(organisaties) in de praktijk is georganiseerd. Op welke manier kunnen professionele organisaties, zoals het CJG, betere ondersteuning bieden aan vrijwilligers, actieve buurtbewoners, en ouders? Wat zijn de behoeften van deze vrijwilligers, ouders en actieve buurtbewoners die zich bezighouden met het opvoed- en opgroeiklimaat? Het rapport gaat ook in op de contacten in de keten rond jeugdzorg en jeugdwelzijn: formele en informele organisaties kunnen elkaar veel vaker opzoeken. Maar het laat ook zien hoe professionals en vrijwilligers binnen één en dezelfde organisatie vaak tot grote tevredenheid samenwerken.

Het rapport is onderdeel van een serie die het Verwey-Jonker Instituut maakte over de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Hierin verschijnen ook een Literatuurstudie, een handreiking Pedagogische civil society voor beginners en een achtergrondpublicatie over het verdiepende onderzoek bij Tien cases uit de pedagogische civil society.