Werk en inkomen

Resultaten Nulmeting Participatie & Werk in de opvang 2011

Rianne Verwijs
Maarten Davelaar
Freek Hermens

Factsheet onderzoek (pdf) 

Achtergrondinformatie onderzoek (pdf)

2012

Opvanginstellingen van de Federatie Opvang

De Federatie Opvang heeft een speciaal meerjarenprogramma Meedoen opgesteld om cliënten van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en begeleid en beschermd wonen optimaal, vanuit hun eigen kracht, mee te laten doen in de samenleving. Een van de pijlers richt zich op participatie en werk. Voor cliënten van instellingen voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd en begeleid wonen, is het van belang dat zij mee kunnen doen in de samenleving.

In het najaar van 2011 is onderzocht hoe de bij de Federatie Opvang aangesloten opvanginstellingen aandacht geven aan het thema Participatie en Werk. Onder Participatie en Werk verstaan wij niet alleen de uitstroom naar betaalde arbeid, maar elke vooruitgang die mensen boeken. Dit kan uiteenlopen van een zeer laagdrempelige dagactiviteiten of vrijwilligerswerk binnen de eigen opvang, vrijwilligerswerk elders, opnieuw naar school, tot het verrichten van betaalde arbeid.

Het Verwey-Jonker Instituut ging onder meer na welk aanbod de instellingen hebben, wat het bereik ervan is en hoe men wordt samenwerkt met gemeenten en andere partijen. Daarnaast gaat de Nulmeting in op de kansen en knelpunten die instellingen ervaren op het gebied van participatie en werk. Ruim 50 opvanginstellingen hebben de enquête ingevuld. In 2013 vindt een vervolgmeting plaats.