Jeugd

Positief opvoeden en opgroeien

Niels Hermens
Erik van Marissing

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-521-3
50 pag. € 7,00

De rol van buurtsportverenigingen

Sporten en bewegen in de buurt staat hoog op de landelijke politieke agenda. Door onder meer de inzet van Buurtsportcoaches moet iedereen de mogelijkheid hebben dichtbij huis te sporten. Daarnaast wordt van sportbuurtwerkers en (welzijns)professionals verwacht dat zij bewoners betrekken bij de organisatie van activiteiten. Sportservice Noord-Holland heeft in zeven gemeenten geëxperimenteerd met sportieve activiteiten voor jongeren, onder de noemer buurtsportvereniging.

De buurtsportverenigingen bieden jeugdigen die - om diverse redenen - geen lid zijn van een reguliere sportvereniging, de mogelijkheid toch te sporten in hun directe woonomgeving.
Jongeren hechten veel waarde aan de positieve sfeer die heerst op de buurtsportverenigingen en waarderen de begeleiding. Ook ouders zijn positief: ze geven te kennen dat hun kind minder rondhangt op straat. Daarnaast is de betrokkenheid en participatie van ouders bij de activiteiten toegenomen. 

We komen in dit rapport tot drie varianten van buurtsportverenigingen: een koepelorganisatie, een netwerkorganisatie, en een uitvoeringsorganisatie. Afhankelijk van de bewonersbetrokkenheid en participatie in de wijk, kan lokaal worden bekeken welke werkzame bestanddelen uit de varianten bruikbaar zijn bij het stimuleren van een positief opvoed- en opgroeiklimaat.