Seksueel en huiselijk geweld

Opbrengsten van het programma Stop Kindermishandeling van Kinderpostzegels

Voor informatie over het rapport en/of de bijlagen: Stichting Kinderpostzegels Nederland

Jodi Mak
Rianne Verwijs

Samenvatting (pdf)

Summary in English (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-504-6
84 pag.

Vanaf 2007 heeft Stichting Kinderpostzegels Nederland een kleine veertig projecten gesteund met een focus op het voorkomen, signaleren en bestrijden van kindermishandeling. De prioriteit van het programma Stop Kindermishandeling lag bij de preventie van kindermishandeling door het bieden van opvoedingsondersteuning aan gezinnen met een niet-westerse achtergrond. Het Verwey-Jonker Instituut verrichtte van maart tot december 2011 onderzoek naar de opbrengsten van het programma. De innovatieve werkwijze van Kinderpostzegels heeft volgens de respondenten het succes duidelijk bepaald, vooral bij de projecten die zich op migranten richten.

Enkele succesfactoren van deze projecten zijn: uitgaan van de kracht van de doelgroep, het betrekken van zelforganisaties, laagdrempelig contact en een open houding. Er zijn ook enkele risicofactoren. Zo is het voor migrantendoelgroepen vaak lastig om hulp te zoeken, vooral bij taboethemas als geweld en vrouwenbesnijdenis. Daarnaast voelen de vrijwilligers die worden ingezet als bruggenbouwers tussen reguliere instellingen en de eigen doelgroep zich vaak overbelast.

Door haar vernieuwende werkwijze te continueren, de gelijkwaardigheid tussen reguliere en zelforganisaties in het vizier te houden en goede project- en evaluatieafspraken te maken, kan Kinderpostzegels haar projecten in de toekomst succesvol voortzetten.